Bild

Keltisk kristendom i nutid

bild
Keltisk knut som symboliserar att allt hänger samman, både himlen och jorden, ljus och mörker.
 Bakom står Gud - Skaparen.Jesus Kristus
Pilgrimsvandrare och Konung                                                         Keltisk kristendom har det vi många nutidsmänniskor längtar och söker efter -
en andlighet med stark Gudsnärvaro i vardagen och hur vi uppfattar oss som delar i Skapelsen.


Texter är hämtade ur Harald Olsens bok Keltisk andlighet och ur Per-Eive Berndtssons bok Vindarna från väster, och hoppas ge inspiration till att läsa mer. Denna andlighet förenar även vår tids två folkrörelser, omställningsrörelsen och pilgrimsrörelsen, praktiska tillvägagångssätt för att leva i fred och harmoni med Gud, Skapelsen, mig själv och andra.

Kristendomen kom till kelterna, (Irland, Wales, Skottland, Bretagne och Galicien i Spanien), under 300-talet. S:t Patrick var den som organiserade den kristna kyrkan på Irland på 400-talet och den keltiska kristendomen skulle vara i 700 år. Den bygger på aposteln Johannes evangelium från Nya Testamentet och symboliseras av örnen. Den bär med sig kärlek och kraft från den ursprungliga församlingen som samlades under pingsten, och ger en ton av karismatisk förnyelse och väckelse.

Man såg Jesus som den uppståndne, levande och rättmäktige Herren över liv och död, krönt med en kungakrona.

Med tron på den Helige Treenigheten - Fadern, Sonen och den Heliga Ande bekräftade man Jesus herravälde genom att i hans namn göra under och bota sjuka. Man förstärkte det goda och vid något dåligt överöste de Gud med böner att ta bort det onda.
bild
Gudsnärvaro i vardagen

Man hade en stark Gudsnärvaro i vardagen och i livet alla händelser. Gud, Jesus, den Heliga Ande, jungfru Maria, änglarna och helgonen var inte väsen som befann sig i en avlägsen himmel utan närvarande och aktivt handlande i en människas vardag. De hade en positiv människosyn, kvinnorna värderades högt, det fanns många kvinnliga ledare. Man hade stor vikt vid kärlek, förlåtelse och empati, hur vi tar hand och bemöter de utstötta ur samhället.

Den vita duvan brukar vara en symbol för den heliga Ande men här låter man vildgåsen stå som symbol.
Bild
Guds eld

Elden var en symbol för Guds närvaro. I det kristkeltiska helgonet S:ta Brigidas kloster i Kildare brann elden i 1000 år.
Bön när elden tänds:
  
Denna morgon, när jag tänder upp elden på härden,
ber jag att Guds kärleks låga skall brinna i mitt hjärta,
och i allas hjärtan som jag möter i dag.

Jag ber att ingen avund eller ondska,
inget hat och ingen fruktan skall kväva lågan.

Jag ber att ingen likgiltighet och apati,
inget förakt och inget högmod
skall skölja över elden som kallt vatten.

 
Må istället gnistan från Guds kärlek
tända kärleken i mitt hjärta,
så att den kan brinna klart under hela dagen.

Må jag få värma dem som är ensamma,
de som har kalla och livlösa hjärtan,
så att alla kan få känna
den tröst som Guds kärlek ger.

bild
St:a Brigidas evighetseld
Bild
Gudsnärvaro i naturen

Det fanns en stark naturteologi, naturen som en uppenbarelse av Guds skaparvilja och handling -   en glädje att få möta Skaparen själv i naturen. Naturens skönhet var som ett uttryck för Guds närvaro och godhet. Böner, hymner och meditationstexter är fulla av de vackraste naturbilder och symboler. Här en vacker naturlyrik:

Livets träd

Du, konung av livets träd,
blommorna på grenarna är ditt folk.
De sjungande fåglarna är dina änglar,
den viskande vinden är din Ande.

Du, konung av livets träd,
må blommorna frambringa de sötaste frukter,
må fåglarna sjunga ut den mäktigaste lovsång,
må din Ande omsluta allt
med sin milda vind.

Bild
Blommande äppelträd
Omställningsrörelsen

I vår tid finns en folkrörelse som vill förändra vårt sätt att exploatera jorden och hur vi istället kan leva i balans och harmoni. Den heter i Sverige Omställningsrörelsen och finns på flera orter i Sverige. Den startades i England av Rob Hopkins år 2005, www.transitiontowntotnes.org

Riksorganisationen ”Hela Sverige ska leva” www.helasverige.se är huvudman för Omställning Sverige, och samarbetar med Transition Towns i Storbritannien och stöttar omställningsarbetet i Sverige, www.omställning.net

Denna text är tagen ur deras bok ”Sverige ställer om”:

Insikten om att klimat-, energi-, miljö- och den ekonomiska krisen hänger ihop och kräver en gemensam lösning, har skapat omställningsrörelsen som sprider sig snabbt över världen. Grunden är människors gemensamma engagemang för att skapa ett gott liv. Att förbereda sig för ett liv utan fossila bränslen och ett system i ekologisk och ekonomisk balans är nödvändig och realistisk.  Här skapas god vilja och handling.
Bild
Pilgrimsrörelsen

De kristkeltiska såg sig själva som pilgrimer på livets väg. Det ger förankring till dagens pilgrimsvandringar med nya leder som dras och nya pilgrimscentrum som öppnas.
www.pilgrimisverige.se

En fin bok ”Ingegerdsleden” utgiven år 2014 av Svenska kyrkan visar när man är ute på vandring, hur man kan läsa i aposteln Johannes evangelium om hans skildring av Jesu liv som pilgrimsvandrare.

Psaltarpsalm 23

Herren är min herde, ingenting ska fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont,
för du är med mig, din käpp och stav gör mig trygg.

Heliga Birgittas bön   (bön som ofta används vid avfärd)
Herre, visa mig Din väg
och gör mig villig att vandra den.

Bild
Man vandrar i naturen, Guds skapelse och möter sig själv och andra pilgrimer, oavsett religion.
I Guds himmel finns inga kristkelter, judar eller muslimer – vi är alla Guds döttrar och söner.

Avslutar här med vår kända pilgrimspsalms glada budskap

Härlig är jorden, härlig är Guds himmel,
skön är själarnas pilgrimsgång.
Genom de fagra riken på jorden
gå vi till paradis med sång.

Tidevarv komma, tidevarv försvinna,
släkten följa släktens gång.
Aldrig förstummas tonen från himlen
i själens glada pilgrimssång.

Änglar den sjöngo först för markens herdar.
Skönt från själ till själ det ljöd:
Människa, gläd dig, Frälsarn är kommen,
frid över jorden Herren bjöd.
Bild
Shamrock - treklövern och symbol
för den Heliga Treenigheten.   
 
|Tillbaka till startsidan|